Spalovny odpadů

První spalovna v naší republice vznikla už v roce 1905 v Brně, dnes jich máme v republice desítky, největší z nich jsou právě v Brně, Liberci nebo v Praze, a další přibývají, ale spalovny to díky Evropské unii nebudou mít v budoucnu zase tak jednoduché.

skládka

Jak to funguje ve spalovnách nyní:

Po vzoru Německa, Švédska, Dánska a dalších vyspělých zemí se snažíme, a spalovny nám přibývají, dá se říci, že takřka veškerý odpad (kromě „černých“ skládek), putuje do spaloven, tam se roztřídí a to, co se spálit může, se spálí. Přesto v naší republice ještě není spalování až tak rozsáhlé oproti těmto vyspělým zemím, spálí se u nás zhruba 77 tisíc tun odpadu ročně, což zase tolik není.
Spalovat se nemusí jen běžný komunální odpad, ale také průmyslový a zdravotnický odpad nebo čistírenské kaly. Komunální odpad se spaluje nízkoteplotně při teplotách 800 až 900°C. Ke spalování nebezpečných odpadů se používá vysokoteplotní spalování v rotačních cementových pecích při teplotách 1 200 až 1 500 °C. V dnešních spalovnách už se také používají takové technologie, při kterých se čistí zároveň zplodiny, aby se do ovzduší dostalo co nejméně emisí.

Odpad, který se dá ještě použít, se při třídění vyřadí k další recyklaci, ten se nespaluje.

Vzhledem k tomu, že spalovny odpadů slouží vlastně i jako zásobárna tepla do našich domovů a také elektřiny, protože sice dřívější legislativa dovolovala provozovat spalovny jako pouhá zařízení na odstraňování odpadu, ale nyní legislativa EU nařizuje, aby každá spalovna odpadu byla zároveň zařízením k energetickému využívání, tedy k výrobě elektřiny nebo tepla, a tady může nastat ekonomický problém, protože málokterá spalovna má dostatek odpadu, který by na to stačil.
spalovna

Takže si spalovny musí odpad svážet i z dalekého okolí, aby vůbec nějakou výhřevnost někdy měly, tento problém nastal i v Německu, kde si sice postavili spaloven hodně, ale v současné době si svážejí odpad někdy i z naší republiky.
Nabízí se tedy otázka, když nám spalovny přibývají, ale odpadu je málo, kdy přijde na řadu, že třeba na spalovny budeme přispívat ze svých daní, aby vůbec mohly být v provozu?