Znepřátelený zlozvyk


Trpíte tímto problémem Vy? Z urÄitého důvodu nemůžete žít spokojený život, a proto jste zaÄali své problémy a trable topit ve flaÅ¡ce levných lihovin? OvÅ¡em plánujete, že nadobro pÅ™estanete? Není to složité, ale není to také příliÅ¡ jednoduché. Důležité je obvolat odbornou pomoc a řídit se pÅ™esným plánem. My Vám vÅ¡e poskytujeme! Náš wellness resort, který se nyní nachází na tÅ™ech různých lokalitách, Vám poskytne nejlepší zázemí. Specializovaný tým odborníků na tuto problematiku pÅ™esnÄ› ví, jak Vám pomoci. A také to udÄ›lají. StaÄí nás jen kontaktovat a dozvÄ›dÄ›t se podrobnÄ›jší informace. Dejte jednou provždy sbohem tomuto nepřátelskému zlozvyku, který z Vás postupnÄ› vysává vÅ¡echnu radost. Závislost na alkoholu se dá Å™eÅ¡it, když chcete a máte k tomu jistou motivaci.

28 dní alkoholové detoxikace

Ano, celý pobyt trvá necelý mÄ›síc. 28 dní. BÄ›hem tohoto poÄtu dní se budete zaobírat různými pÅ™ednáškami odborného charakteru, cviÄeními, terapiemi, ale také masážemi a dalšími relaxaÄními vÄ›cmi. U nás je toho spousty k výbÄ›ru a Äeká to jen na Vás. Půjdete do toho s námi a zmÄ›níte si život? DoporuÄujeme! VÅ™ele doporuÄujeme!