Bezpečnost v okolí vašeho podniku

Zabezpečit jednotlivá pracoviště tak, aby se omezila rizika pracovních úrazů není snadné. Po několika změnách a úpravách se vám to již podařilo. Bohužel nebezpečí číhají i v bezprostřední blízkosti vašeho podniku.

osvětlení

  • Zkuste si prohlédnout místo, které slouží pro nakládání a manipulaci se zbožím.
  • Zkuste se večer projít v těsné blízkosti areálu.
  • Zkuste si prohlédnout cestu, kterou zaměstnanci používají při příchodu a odchodu z pracoviště.

Ve výrobních podnicích se často využívá třísměnného provozu. To znamená, že je okolo areálu zvýšený pohyb i v nočních a brzkých ranních hodinách. V době, kdy není dostatečná viditelnost, můžou být vaši zaměstnanci vystaveni většímu nebezpečí. Snadno se mohou stát cílem nejrůznějších zlodějů, kteří se je vyhlédnou na špatně osvětlené pěšině. Dalším nebezpečím jsou nejrůznější úrazy a drobná zranění. Ty mohou vzniknout, jakmile není dobře vidět na cestu. A co teprve prostor vzadu za výrobní halou? Ten slouží k nakládání a vykládání vozů. Manipulace se zbožím je namáhavá a pokud je prováděna za nedostatečného osvětlení, může znamenat vznik velkých škod.

žárovka

Postarejte se o venkovní osvětlení
Ačkoliv jste se postarali o výborné vybavení na pracovištích, je třeba vyřešit i bezpečnost v okolí podniku. Prvním krokem je dostatečné osvětlení venkovních prostor. Pro osvětlení venkovních prostor jsou výborné sodíkové výbojky, které mají vysoký výkon. Několik lamp na příjezdové cestě a větší počet tam, kde dochází k manipulaci se zbožím jsou zárukou větší bezpečnosti vašich zaměstnanců. Bezpečnostní systémy doplněné kamerami nebudou pracovat efektivně, pokud nebudou prostory perfektně osvětlené. Osvětlení oceníte nejen v nočních hodinách, ale v zimních období i po velkou část dne, kdy ubývá přirozeného denního světla. Sodíkové výbojky zajistí vysokou viditelnost dokonce i v mlze.