Daňová soustava- přímé daně
Daňová soustava je soustava daní na území daného státu, daně jsou důležitým příjmem státního rozpočtu.

Přímé daně

Přímo se vztahují k příjmu nebo majetku poplatníka. Zdaňovací období je roční, některé daně se odvádějí zálohově, aby byl zabezpečen plynulý příjem do státního rozpočtu (závislá činnost, silniční daň). Mezi tyto daně patří: daň z příjmu, daň z nemovitých věcí (z pozemku a staveb), daň nabytí nemovitých věcí A silniční daň.
bordel účetní.jpg

DAŇ Z PŘÍJMU

Daň z příjmu fyzických osob

1. Příjmy ze závislé činnosti

Závislá činnost = pracovně-právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zaměstnavatel zdaňuje měsíční mzdu formou záloh, daň se vypočítává 15% sazbou ze SHM (HM x 1,34)

2. Příjmy ze samostatné činnosti

Daňový základ je rozdíl příjmů a výdajů – příjmy se vykazují dle účetnictví, výdaje dvojím způsobem: paušálně (procentní sazbou z příjmu dle předmětu činnosti, zemědělská 80%, řemeslná 60%) x nebo v prokázané výši dle účetnictví.
kalkulačka, kancelářské sponky a pero.jpg

3. Příjmy z kapitálového majetku

Neuvádějí se do daňového přiznání a jsou vypočteny plátcem u zdroje (srážková sazba 15%, úroky v bankách…)

4. Příjmy z nájmu

Jedná se o nájem získávaný pravidelně (pronájem bytu).

 

5. Ostatní příjmy

Příležitostné příjmy, výhra v loterii, prodej zemědělských přebytků, prodej koťat, štěňat.

Daň z příjmu PO

Právnická osoba je sdružení fyzických osob, povinně zapsané do obchodního rejstříku, den zápisu = den vzniku. Jsou to obchodní společnosti (v.o.s., a.s., s.r.o.), družstva a neziskové organizace.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

daň z pozemku

Základním údajem pro zdanění je název obce, kód a název katastru a číslo parcely – tyto údaje jsou evidovány na příslušném katastrálním úřadě. Předmětem daně jsou všechny pozemky na území ČR, které jsou zahrnuty v katastru nemovitostí.

daň ze staveb a jednotek


          jednotka = byty nebo nebytové prostory


          stavba = každá nemovitost, která je pevně svázána se zemským povrchem

DAŇ Z NABITÍ NEMOVITÉ VĚCI

Předmětem je úplatné nabití nemovitosti (pozemek, stavba, jednotka).

DAŇ SILNIČNÍ

Předmětem daně je úkon (=využití motorového vozidla k podnikání).