Kam po základní škole

Už na základní škole, během devítileté docházky, můžeme sledovat náznaky toho, v čem je kdo dobrý a co koho baví. Nepozná se to jenom podle dosažených výsledků a známek, ale hlavní je aktivní přístup k danému předmětu. Každému jdou jednotlivé věci jinak. Někdo má dobrou paměť a přednesené látce rozumí už během vyučovací hodiny a jiný se musí učit probrané látce nazpaměť. A přesto po několika dnech už neví, co se vlastně naučil.

studium

Právě z tohoto důvodu je možné, pomocí speciálních testů porovnat, jaké má žák předpoklady. Těmito testy se nejen odhalí vědomosti žáků pátých, sedmých a devátých tříd, ale oni si mohou vyzkoušet atmosféru testů, které je čekají v budoucnu, při přijímacích zkouškách. Pokud je zvládnou a umístí se na předních místech, otevírá se jim možnost přejít na víceletá gymnázia. Po ukončení páté třídy základní školy na gymnázium osmileté. Po ukončení sedmé třídy na gymnázium šestileté. Na čtyřletá gymnázia se mohou přihlásit studenti po absolvování deváté třídy.

V internetovém magazínu www.tvb1.cz-kam-po-zakladni-skole je no toto téma zajímavá úvaha. Všímá si té skupiny dětí, kteří po ukončení deváté třídy nemají nejmenší tušení, co by je bavilo. O své budoucnosti jim pomáhají rozhodovat rodiče. Pokud nemají dobré studijní výsledky, je ideálním řešením některý z učebních oborů. Mnohé z nich jsou zakončeny maturitní zkouškou.

vzdělání

Podniky a společnosti využívají toho, že vyhledají studenty, kteří nepůjdou ze střední školy na vysokou. Už ve druhém. nebo třetím ročníku jim nabídnou práci. A pak si je vychovají tak, aby hned po maturitě, nebo složení učňovské zkoušky, dostali pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr právě v jejich společnosti. Zájem je především o studenty s technickým vzděláním – tyto si firmy připravují do budoucna už během jejich studia.