Osmileté?

Pokud prošel uchazeč o studium na osmiletém gymnáziu prvních pět let na základní škole s výbornými výsledky a minimálním úsilím, bude mít tato volba mnoho výhod. Náročnost gymnázií není stejná. Někdo dá přednost gymnáziu, které je zaměřené na výuku jazyků, jinému bude vyhovovat rozšířená výuka matematiky a fyziky. Záleží na zájmech a rozložení nadání každého uchazeče. Na přijímací zkoušky je dobrá pečlivá příprava.

Obrovská konkurence spolužáků, kteří patří ve studiu k nejnadanějším, umožní studium těm opravdu nejtalentovanějším. Pokud je příprava podceněna, může být i nadaný uchazeč znevýhodněn a na osmileté gymnázium nepřijat. Typy úloh, které musí u přijímacích zkoušek vyřešit, se od dosavadních školních zadání dosti liší. Je možno využít nabídku přípravných kurzů, ve kterých s pomocí lektora lze projít a doplnit, či osvěžit všechno učivo, které je nutné u přijímaček ovládat.

Podle statistik dvě třetiny uchazečů neuspějí a musí pokračovat ve studiu na základní škole.
Což většina vnímá jako svoji prohru. Ale mnohdy je to pro jejich rozvoj přínosné. Osobnostně dozrají a za čtyři roky mohou zkusit druhou šanci. Podáním přihlášky na gymnázium čtyřleté. Na které už přijdou jako samostatnější a vyzrálejší osobnosti. 

 

Nebo čtyřleté?

Rozhodnutí uchazeče studovat na čtyřletém gymnáziu podmiňuje úspěšné absolvování devítileté docházky na základní škole. S vynikajícím prospěchem, který je vstupní devízou pro přijetí. Dobře zvládnuté přijímací zkoušky umožní čtyřleté studium na vybrané škole. Hlavním cílem gymnázia je poskytnout studentům všeobecné vzdělání a připravit je kvalitně ke studiu na vysokých školách.

Smyslem studia na střední škole je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit i v dalším vzdělávání jak v tuzemsku, tak v zahraničí.