Dopřejete si radost z každé úspěšně zvládnuté zkoušky

Do života každého z nás přicházejí čas od času výzvy. Jednou z nich často bývá nutnost rozšíření dosavadního vzdělání. A pokud k dosažení funkce, či pracovní pozice je nutné se dovzdělat, nabízí se možnost dálkového kombinovaného studia. To je určeno především pro ty, kteří už pracují na plný úvazek a finančně zajišťují svoji rodinu.
 
Kombinované studiumpředstavuje intenzivní kurzy, zhuštěné do několika dnů v semestru – nejčastěji jde o celý pátek a celou sobotu – dvakrát do měsíce. Běhen několika hodin proberete s vyučujícím pouze stěžejní část látky, zbytek zůstává na samostudium. Možný je i e-learning, či konzultace. Po každém semestru vás čekají zkoušky ze zapsaných předmětů, jako je tomu i u prezenčního studia. Přestože učitelé bývají vstřícnější, protože vědí, že většina jejich studentů pracuje, studium snažší není. Co se týče docházky lze počítat s menší časovou zátěží, ale rozhodně větší se samostudiem.

Kombinované studiummá oproti prezenčnímu dvě nevýhody: nemůžete si sami sestavit rozvrh a jste ochuzeni o přímý kontakt se spolužáky. U tohoto způsobu studia bývá studijní plán pevně stanovený a studenti jsou tak trochu limitováni předepsanými předměty. Nemohou si volit, který semestr a v jaké seminární skupině daný předmět absolvují. Mimo to mají studenti kombinovaného studia méně alternativ, jak získat požadovaný počet kreditů jiným způsobem – třeba výběrem předmětů z nabídky jiných fakult nebo účastí na exkurzích a nepovinných praxích.

Kombinované studiumvám ale umožní zůstat ve stávajícím pracovním poměru a nebudete se muset kvůli němu stěhovat i s rodinou do jiného města. Po pěti letech, zakončených slavnostní promocí, vám usnadní kariérní postup v práci. A to už stojí za úvahu. Protože. Kdo chvíli stál, už stojí opodál.