Výuka pomocí nových technologií a internetu

Nový projekt, do kterého se zapojily české univerzity, vychází vstříc všem seniorům se zájmem o další vysokoškolské vzdělávání. Všem, pro které by ze zdravotních, či časových důvodů bylo obtížné dojíždět na prezenční kurzy. Jediné, co si musí zájemce o virtuální kurz dopředu zjistit, je sídlo nejbližšího konzultačního střediska.

Pokud je příliš vzdáleno, je možno po dohodě domluvit přímo v místě bydliště. Tam lze, v souladu se vzděláváním, vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů. Vzdělávací aktivity pro seniory podporují fyzickou a psychickou kondici a reagují na měnící se životní a společenské podmínky.


Informace o studiu

Posluchači virtuálního vzdělávání jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi. Senioři ale nemají ze zákona statut studenta. Pokud to dostupnost dovolí, mohou ale po celou dobu studia využívat knihovnu a počítačové učebny v areálu univerzity.

Ke studiu je možno se přihlásit před zahájením semestru. Je potřeba vyplnit písemnou přihlášku, která je ke stažení i v elektronické podobě. A uhradit studijní poplatek. Výuka probíhá každý týden. Každý semestr obsahuje dvanáct vyučovacích dvouhodin, ke kterým má každý student přístup na svém domácímu zařízení.


Virtuální konzultace

Vše, co je ke komunikaci jednotlivých kurzů, s předtočenými přednáškami, potřeba zajistit:
• počítač
• mikrofon a reproduktory
• flash a web kameru

Senioři se mají možnost, díky svému zájmu o studium, zdokonalit v ovládání počítače a používání internetu. Ten při samostudiu budou často potřebovat k vyhledávání souvisejících informací k danému tématu. Ať už je to astronomie, informační technologie, zahradnictví, výživa, etika, historie, lidské zdraví, finance, kulturní hodnoty, hudební nástroje, genealogie, cestování, energie a mnoho dalších…