Výuka pomocí nových technologií a internetu

Nový projekt, do kterého se zapojily české univerzity, vychází vstříc všem seniorům se zájmem o další vysokoškolské vzdělávání. Všem, pro které by ze zdravotních, či časových důvodů bylo obtížné dojíždět na prezenční kurzy. Jediné, co si musí zájemce o virtuální kurz dopředu zjistit, je sídlo nejbližšího konzultačního střediska.
směr učení
Pokud je příliš vzdáleno, je možno po dohodě domluvit přímo v místě bydliště. Tam lze, v souladu se vzděláváním, vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů. Vzdělávací aktivity pro seniory podporují fyzickou a psychickou kondici a reagují na měnící se životní a společenské podmínky.

odložené brýle
Informace o studiu

Posluchači virtuálního vzdělávání jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi. Senioři ale nemají ze zákona statut studenta. Pokud to dostupnost dovolí, mohou ale po celou dobu studia využívat knihovnu a počítačové učebny v areálu univerzity.

Ke studiu je možno se přihlásit před zahájením semestru. Je potřeba vyplnit písemnou přihlášku, která je ke stažení i v elektronické podobě. A uhradit studijní poplatek. Výuka probíhá každý týden. Každý semestr obsahuje dvanáct vyučovacích dvouhodin, ke kterým má každý student přístup na svém domácímu zařízení.

postava v knihovně
Virtuální konzultace

Vše, co je ke komunikaci jednotlivých kurzů, s předtočenými přednáškami, potřeba zajistit:
• počítač
• mikrofon a reproduktory
• flash a web kameru

Senioři se mají možnost, díky svému zájmu o studium, zdokonalit v ovládání počítače a používání internetu. Ten při samostudiu budou často potřebovat k vyhledávání souvisejících informací k danému tématu. Ať už je to astronomie, informační technologie, zahradnictví, výživa, etika, historie, lidské zdraví, finance, kulturní hodnoty, hudební nástroje, genealogie, cestování, energie a mnoho dalších…