Migréna je víc než jen obyčejná bolest hlavy

Jak poznáme, že se jedná o migrénu?

Migréna je obecně označovaná jako velmi silná bolest hlavy doprovázena dalšími typickými projevy, které rozhodně nepřehlédnete. Největší roli ve výskytu nemoci hraje genetika. Znamená to tedy, že se nám migréna může projevit i tehdy, když na nás zrovna nepůsobí jiné negativní vlivy jako počasí nebo stres.
silná bolest

1)      Nenápadné varovné signály

Migréna nepřichází z ničeho nic. Většinou jí předchází řada varovných signálů, které mohou nastat bezprostředně před jejím začátkem nebo se protáhnout třeba na dobu několika dní před vypuknutím. Ti, co již mají s migrénou zkušenosti, přesně poznají, že přichází. Jiní mohou dané projevy přisuzovat různým příčinám. Mezi nejčastější varovné signály patří výrazné změny nálad, únava nebo zažívací potíže.

2)      Nepříjemná aura

Pokud u člověka nastane tato fáze, může si být téměř jistý, že bude následovat velmi silná bolest hlavy. Nejčastěji se aura projevuje zrakovými problémy„zrněním“, pohybem čar, zamlženým viděním nebo dokonce neschopností vnímat polovinu přijímaného obrazu. Méně časté jsou případy, kdy dochází ke koordinačním potížím těla i řeči v důsledku závratí nebo brnění.

3)      Silná bolest

Během aury nebo těsně po ní následuje příval silné bolesti. Od běžné bolesti hlavy se liší postiženým místem i charakterem. Typické je tepání v oblasti spánku a oka doprovázené přecitlivělostí a zažívacími problémy.
hlava jako v ohni

4)      Vyčerpávající odeznívání

Migréna ukrutnou bolestí ještě bohužel nekončí. Člověk se musí opět potýkat se zažívacími problémy. Následuje silná vlna vyčerpání a spavost.

 

Boj s migrénou je opravdu bojem od začátku do konce. Aby byla nasazena specifická léčba, je nezbytné určit přesnou formu migrény. U většiny případů je farmakoterapie jediným řešením, které zabírá. Léky by si měl pacient aplikovat již při započetí první fáze. V dalších fázích je jejich účinnost buď snížena, nebo absolutně vynechána. K dispozici jsou ovšem i alternativní metody jako akupunktura, užívání bylinek nebo nálevu z himalájské soli a podobně.